learn&grow
learn&grow

Sobre L&G

Learn & Grow va néixer el 2016 com una iniciativa empresarial amb l'objectiu d'innovar en les pràctiques de formació i desenvolupament de les companyies. A poc a poc em vaig adonar que aquest propòsit estava totalment alineat amb la meva trajectòria professional, però no amb el meu moment vital ni amb les meves inquietuds personals.

Gràcies a les persones que van formar part d'aquesta etapa i de les experiències viscudes, em vaig conèixer millor i vaig saber d'una manera intuïtiva on posar el focus; així que Learn & Grow al 2018 va passar de ser un projecte empresarial a un projecte social que vam iniciar com una aventura bonica.

Sobre L&G

Learn&Grow nació en 2016 como una iniciativa empresarial con el objetivo de innovar en las prácticas de Formación y Desarrollo de las compañías. Poco a poco me di cuenta que este propósito estaba totalmente alineado con mi trayectoria profesional, pero no con mi momento vital ni con mis inquietudes personales.

Gracias a las personas que formaron parte de esta etapa y de las experiencias vividas, me conocí mejor a mi misma y supe de una forma intuitiva dónde poner el foco; así que Learn&Grow, en 2018, pasó de ser un proyecto empresarial a un proyecto social que iniciamos como una bonita aventura.

 

 
Learn&Grow inspiring Women

VISIÓ

"Volem ajudar altres dones a desenvolupar tot el seu potencial, creant un espai d'aprenentatge inspirador"

VISIÓN

“Queremos ayudar a otras mujeres a desarollar todo su potencial, creando un espacio de aprendizaje inspirador”

OBJECTIUS

Oferir experiències d'aprenentatge noves i interessants dirigides a dones. Contribuir al desenvolupament personal de totes i cadascuna de les participants. Facilitar l'intercanvi d'opinions i experiències sense prejudicis.

OBJETIVOS

Ofrecer experiencias de aprendizaje nuevas e interesantes dirigidas a mujeres. Contribuir al desarrollo personal de todas y cada una de las participantes. Facilitar el intercambio de opiniones y experiencias sin prejuicios.